อาหารสัตว์
รหัส ชื่อสินค้า ราคา จำนวน รวมเงิน หมายเหตุ
030001 แหลมทอง  151
030002 แหลมทอง  152
030003 แหลมทอง  153
030004 แหลมทอง  154
030005 แหลมทอง  158
030006 แหลมทอง  169
030007 ฮ๊อกโทนัน  651
030008 ฮ๊อกโทนัน  652
030009 ฮ๊อกโทนัน  653
030010 621 ไก่เล็ก
030011 651N อาหาร
030012 692N อาหาร
030013 659N อาหาร
030014 622N อาหารไก่รุ่น
030015 เบทาโกร 301 อาหาร
030016 เบทาโกร 301B
030017 เบทาโกร 302
030018 เบทาโกร 303
030019 ฮ๊อกโทนัล 253
030020 ฮ๊อกโทนัล 256
030021 ฮ๊อกโทนัล 252
030022 129 หัวอาหารไก่        
030023 ฮ๊อกโทนัล 251        
030024 เอราวัณ Pig2 อาหารหมู        
030025 อาหารปลา        
030026 อาหารนก        
030027 เบทาโกร 301L อาหารหมูนม        
030028 อาหารไก่ 106M
030029 เบทาโกร 306 อาหารหมูผง แม่พันธุ์
030030 คากิลส์ 824 อาหารปลาดุกใหญ่
030031 แหลมทอง 241
030032 อาหารไก่
030033 เบทาโกร 307 อาหารหมู
030034
อาหารหมูแรกเกิด
030035 เบทาโกร 203 อาหารไก่เนื้อ แรกเกิด
030036 เบทาโกร 532 อาหารปลาดุก
030037 เบทาโกร 707 อาหารหมู 15กก.
030038 ซีพี 951 อาหารหมู
030039 เบทาโกร อาหารหมู 304        
030040 อาหารหมู แรกเกิด300 (15ก.)        
030041 เบทาโกร อาหารไก่รุ่น 215        
หน้าที่
หน้าที่ผ่านมา
3
หน้าถัดไป